Welkom in het jaar van de Hond

16 Februari 2018 t/m 04 Februari 2019

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en logo's, zijn in eigendom of licentie bij Stichting China Sports - "Shen Xin Zhi Dao"
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze
over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen
vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting Chin Sports - "Shen Xin Zhi Dao".