De beschouwingen om te weten wie je was, te denken wie of wat je wordt en misschien te blijven die je bent
vragen om een frisse blik.


Ondanks de contradictie dat je wilt veranderen evenwel te blijven wie je bent vraagt om zo'n frisse blik.


Een frisse blik die moet ontstaan uit een vacuüm van tijd, ruimte en bewegingsvrijheid.
Opgeslokt worden door een draaikolk om vervolgens terug te keren daar waar de mist is opgetrokken
en de helderheid een perspectief geeft.


Heb geduld en vertrouwen in jezelf tijdens deze reis door het land der levenden.
Verander, maar blijf jezelf. Verfris je blik, verruim je horizon en.........

 

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en logo's, zijn in eigendom of licentie bij Stichting China Sports - "Shen Xin Zhi Dao"
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze
over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen
vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting Chin Sports - "Shen Xin Zhi Dao".